Lämplig för låg till medelhög trafik

Denna automatiska trafikbom har en längd på 2–6,20 meter och den öppnar sig på 1,5–5,0 sekunder. Den rekommenderas för effektiv tillfartskontroll. Den är inte vandaliseringssäker.