MCS51: automatiska trafikbommar upp till 6m20

MCS51automatiska trafikbommar en räckvidd på 2m till 6m20 och en öppningshastighet på 1,5 sek till 5,0 sek. Denna typ av automatiska trafikbommar används för affärslokaler där det förekommer mycket in- och utfartstrafik.

Bommarmen på denna automatiska trafikbommar kan utrustas med en vikarm, ledarm, kjol eller saxgrind. Dessa tillbehör begränsar öppningshastigheten och räckvidden för MCS51-automatiska trafikbommar eftersom bomarmen blir tyngre.

MCS51 är helt skräddarsydd för att vara det bomsystem du kan lita på.